Av John Järpling

Vad är ett lyckat ehandelsprojekt?

2021-11-01

Projekt

Vad är ens ett e-handelsprojekt? Definitionen kan vara ganska bred. Det kan ju vara ett plattformsbyte eller helt ny funktionalitet på siten, eller att man byter ut sin logistik eller att man outsourcar sin kundtjänst. Kort sagt så kan ju nästan vad som helst vara ett e-handelsprojekt. Låt oss för stunden bara slå fast att ditt projekt på något sätt involverar och berör din e-handel.

Jag har jobbat med projektledning i över 20 år och det har trummats in i mig att ett lyckat projekt är ett projekt som beställaren anser är lyckat. Och i den klassiska definitionen av projekt där det bara finns en beställare är det enkelt men jag skulle vilja problematisera det lite mer. Efter att ha suttit många år på leverantörssidan så väl som på kundsidan är min erfarenhet att om man bara tänker att jag som kund ska vara nöjd och inte leverantören, då kommer det sluta med att ingen är nöjd.

Det är så enkelt tänka som kund att man ska binda upp sin leverantör i ett fastpris och kräma ut allt man kan ur leveransen, men jag VET det kommer sluta med en missnöjd leverantör, och hur agerar en leverantör som är missnöjd? Kommer de bästa resurserna jobba övertid för er som kund eller kommer leverantören ta genvägar på all sätt som går. Svaret är rätt givet...

För ett par år sen var jag på konferens med två väldigt olika företag. Det ena företaget var framgångsrikt med ett välkänt varumärke. Det andra kämpade hårt för att få fart på sin verksamhet och försäljning. Den kämpande e-handlaren tog mig avsides en kväll och undrade hur det kom sig att den andra, framgångsrika e-handlaren, fick ut så mycket och hade sån fart. Vad gjorde de annorlunda? Jag beskrev hur den framgångsrika e-handlaren hade köpt ett team på X konsulter och sen diskuterade kontinuerligt med dem vad man skulle göra. Teamet jobbade på och fick tid att förbättra och prioritera tillsammans. Man diskuterade om något var mer eller mindre komplicerat och komplext. Teamet kunde ifrågasätta design och val och funktioner. Allt gick prata om. Den kämpande e-handlaren blev helt häpen. Hen kunde inte tänka sig att man inte hade detaljerade estimat på allt och varför hen skulle betala för skriva om kod som behövde refaktoriseras osv. Det var otänkbart att jobba så! Då hade man ju inte detaljkoll på leverantören. Och tänk om estimaten inte höll?! Hur skulle man då ställa dem till svars? Man kunde ju bli lurad!

Jag behöver väl inte berätta vilken som idag av dessa två som mer än mångdubblat sin omsättning och har en e-handel av världsklass och vem som ni aldrig hört talas om. Det har hänt mer än en gång att jag stött på kunder som inte kan förstå att deras stentuffa förhandling och press på leverantören ger ett team som är sämre motiverat leverera. Affären och avtalet är inte frikopplad från leveransen.

De allra bästa projekten är de där man har respekt för varandra. Där man skapar ett riktigt partnerskap. Där man faktiskt betalar för kvalitet och litar på varandra. Tro mig, jag har sett det om och om igen. Kortsiktigt tänkande ger kortsiktiga resultat, men tänk långsiktigt om du ska bli en vinnare.

För hjälp med att omsätta dessa tips i praktiken för er så hör av er till oss på Commerce Mind. Vi är experter på att hjälpa företag röra sig fortare med sin digitala handel!

John Järpling

John är projektledaren bakom e-handelsframgångar som NA-KD.com, Lyko.com och Coop.no online daglivaruhandel. Förutom att leda några av Nordens mest uppmärksammade ehandelsprojekt har han drivit produktutvecklingen av två olika ramverk på Episerver/Optimizely Commerce och commercetools.

Med mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, projektstyrning för e-handel, organisationsförändring och med en extraordinär känsla för att bygga effektiva team är John en tillgång för alla företag som vill något extra med sin e-handelsförsäljning.

Epost: epost

Commerce Mind

Commerce Mind är ett oberoende specialistföretag inom e-handel. Vi hjälper dig med allt från KPIer till teknik och arkitektur till processutveckling och upphandling.

Läs mer om vårt erbjudande här

Tveka inte på att kontakta oss ifall du vill röra dig snabbare.