Av Tobias Bergström

Insourcing av e-handelsutveckling. Eller inte?

2021-10-20

Tips, Insourcing & Organisation

Jag har tillsammans med styrelsen definierat att vår e-handel är en strategisk prioritering för nästa treårsperiod”, sa VD:n i ett möte häromdagen.

"Vi kommer att göra en större investering på området och dessutom öppna upp en ny e-handel för våra B2B-kunder. Kan du ta fram en plan och ett business case för vår framtida tillväxt? Det räcker om det är klart på torsdag

Historiskt har många e-handelschefers ryggmärgsreaktion på en sådan fråga varit att ta kontakt med en totalentreprenör av e-handel och IT-utveckling. Ett större konsultbolag helt enkelt. ”Låt oss starta ett nytt stort projekt där ni gör allt från ax till limpa. Gärna till fast pris”.

Men om vi lugnar oss en stund och funderar på vad det egentligen är vi är ombedda att göra. Vilka andra, verkligen strategiska och företagsdefinierande aktiviteter, skulle vi be en extern konsult ta helhetsansvar för?

 • Etablera företaget på en ny marknad? Knappast.

 • Utveckling av en ny produktkategori? Aldrig i livet.

 • Byta ut strategiska leverantörer? Nä.

 • Organisera om säljstyrkan med nya mål och processer? Inte troligt.

Så varför har vi en tendens att göra det med e-handeln då? Det finns nog många, mestadels historiska orsaker till det, men jag tror att det kokar ned till två huvudanledningar:

 • E-handeln har inte setts eller behandlats som kärnverksamhet, utan mer av ett trevligt komplement till den ”riktiga försäljningen” i butik, av kundtjänst eller av fysiska säljare. Att få en traditionell försäljningschef att brinna lika mycket för digital konverteringsgrad som för gjorda ”knack” är en utmaning. Att få den traditionella marknadschefen att bli lika entusiastisk för en ny relevansmotor som för en butiksöppning i Nynäshamn är svårt.

 • Den interna kompetensen och erfarenheten att utveckla e-handeln och förmågan att köpa in e-handelskompetens har inte funnits där. Lättare då att peka på en pitchande leverantör som får ta helhetsansvar. Om det går snett vet man vem man ska skylla på och det är det bara att byta leverantör. I teorin.

Att så många släpper så mycket kontroll över en del av sin kärnverksamhet förbluffar mig. Gång på gång. För de allra flesta säljande företag är e-handel kärnverksamhet. Eller borde åtminstone vara det. Och att skylla på intern kompetensbrist håller inte längre. Kompetensen finns där ute om du är redo att leta efter den.

Om du håller med mig om att det är viktigt att återta kontrollen av sin e-handel och dess utveckling har jag en kort lista på aktiviteter i prioriterad ordning:

 1. Skaffa beställarkompetens och -erfarenhet av e-handel. Den kan anställas eller hyras in vid behov. För om du inte ens vet vad du ska fråga leverantörer efter eller inte kan bedöma svaren från dem kommer resultatet att bli därefter.

 2. Hyr in kompetenser i form av specialistkonsulter. Om du inte har ett varaktigt behov av en kompetens, eller har svårt att rekrytera den, kan du alltid hyra in den av specifika individer som besitter den. Men du måste ta tillbaka ledningen och kontrollen av aktiviteterna och projektet.

 3. Anställ egen kompetens. Om du kan attrahera (och behålla!) e-handels- och teknikkompetens som du har långsiktigt behov av, finns det ju en poäng i att knyta kompetenserna närmare till dig genom anställning. Förhoppningsvis ökar det i någon mån engagemang, lojalitet och verksamhetskunskap över tid.

För företag som startat under den digitala eran (post 2015'ish), och huvudsakligen har sin försäljning genom digitala kanaler och kanske till och med digital distribution, är den egna ledningen och kontrollen av sin e-handel en självklarhet. Det finns liksom inga alternativ. De skulle inte komma på tanken att göra det på något annat sätt.

Om du funderar på att insourca (hemskt ord, jag vet) eller "lyfta hem ledning och ansvar för utvecklingen av din e-handel", finns det några saker som är bra att ha med sig, och ett antal falluckor du kan hamna i om du inte tänkt igenom och förberett dig:

 • Finns interna processer och arbetssätt på plats för t.ex. kravarbete, kvalitetssäkring, prioritering, incidenthantering etc.? Processer som ett konsultbolag kanske drev tidigare. Som du som beställare kanske inte ens visste fanns. Kartlägg de vita fläckarna först.

 • Kommer anställda som jobbar med din e-handel att ha tillräckligt mycket att göra över tid? Eller kommer det att finnas höga toppar och djupa dalar? Eller bara 50% över tid? Anställ aldrig för enbart ett specifikt projekt.

 • Kompetens- och erfarenhetsutveckling av medarbetare är nu ditt ansvar. Hur säkerställer du den?

 • Projektmetodik och projektstyrningsverktyg? Jobba med vattenfallsmetodik, SCRUM, Kanban? Använda Jira, Trello, MS Project? Kommunicera med Teams, Slack eller Confluence? Blir snabbt vilda västern om alla får välja sin egen favorit.

 • Med egna anställda blir man ofta sårbar i samband med sjukdom, VAB eller uppsägning? Planera för olika scenarier med backup-planer. Var beredd att slå av på utvecklingstakten om det händer – eller skaffa reservkapacitet.

 • Om du anställer, se till att du verkligen kan utvärdera kandidaters kompetens när du anställer. Kan du personligen verkligen utvärdera en UX:ares konverteringskunskap? En .NET-utvecklares erfarenhet av operativ e-handel?

 • För en specifik kompetens – är anställning eller inhyrd specialistkonsult den bästa lösningen? På kort/lång sikt? Erfarenhet och kompetens kan vara viktigare än kontraktsform. Försök att vara flexibel med detta under rekryteringsprocessen. Och är du det minsta osäker på behovet eller individen, välj att hyra in en individ med specialistkompetens i stället för att anställa. Kom ihåg: Det viktiga är att ta tillbaka kontrollen för kärnverksamheten e-handel, inte att bygga ett stort team av anställda.

 • Om du ändå väljer att kick-starta din utveckling med en leverantör som har ett helhetsåtagande fram till leverans, se till att du engagerar dig maximalt i projektet så att du kan ta över kontrollen av e-handeln och dess plattform vid lämplig tidpunkt. Kanske jobba med mixade hybridteam under en övergångsfas?

I takt med att säljande företag blir mer mogna inom e-handel och att förståelsen för att e-handel är kärnverksamhet, kommer vi att få se fler företag ta över kontroll och ledning av e-handelsprojekt och förvaltning.

Om du går med dessa insourcing-tankar, sträck bara ut handen till nån som redan gått igenom processen, eller redan befinner sig i en situation där man har kontrollen av sin e-handel. Var inte rädd för att närma dig andra e-handlare med frågor. De flesta människor älskar att dela med sig av sina erfarenheter. Och jag tror faktiskt att vi står inför en liten organisatorisk revolution framöver…

Tobias Bergström

Med 25 års erfarenhet från att driva e-handel och digital utveckling som beställare och digitalchef på några av Sveriges mest framgångsrika globala företag samt som strategikonsult inom e-handel, är det få problem, utmaningar och möjligheter som inte redan diskuterats och knäckts av Tobias. Och det oavsett om kontexten är B2C, B2B eller DTC.

Digital organisation, KPI-baserad e-handelsutveckling, plattforms- och produktval, digital affärsmodellering, försäljningsanalys- och optimering, styrelsecoaching, strategi för produktinformation m.m. är Tobias vardag. 360 graders e-handel helt enkelt.

Epost: epost

Commerce Mind

Commerce Mind är ett oberoende specialistföretag inom e-handel. Vi hjälper dig med allt från KPIer till teknik och arkitektur till processutveckling och upphandling.

Läs mer om vårt erbjudande här

Tveka inte på att kontakta oss ifall du vill röra dig snabbare.