Av John Järpling

Kärt e-handelsbarn med många namn - Starter site, e-handelsramverk, accelerator, boilerplate...

2023-03-14

Projekt & Tips

När du letar efter en ny e-handelslösning eller e-handelsplattform finns det begrepp som ofta används som argument till varför du ska välja just den leverantören. Förhoppningen är att du som e-handlare ska känna trygghet och och att du köper en väldigt kostnadseffektiv lösning. Vi pratar här om den beryktade "startplattan". Benämningarna är många: accelerator, boilerplate, starter site, e-handelsramverk, storefront, kick-off code base eller liknande. Men låt oss använda det generella ordet "startplatta" i den här artikeln för enkelhetens skull. Potato, potato men ändå inte.

Som e-handlare: Varför behövs en startplatta?!

"Jag köper ju en e-handelsplattform, varför löser inte den all komplexitet för mig? Varför måste jag ha en startplatta också?", tänker du kanske som e-handlare. Och det är en väldigt rimlig fråga.

E-handelsplattformar kan, i grova drag, placeras i två kategorier. I ena änden av spektrumet har vi plattformar som t.ex. Shopify där du ska kunna klicka fram en fullt fungerande e-handel på några minuter. I andra änden av spektrumet har vi t.ex. commercetools som "bara" är ett antal APIer du utnyttjar för att bygga en e-handelslösning. Med Shopify kommer du igång otroligt snabbt, men är väldigt begränsat i vilka anpassningar du kan göra. I den andra änden av spektrumet har vi t.ex. commercetools där du kan göra i princip vilka anpassningar som helst, och du måste se till att din byrå eller det egna utvecklingsteamet bygger allt det som ska anropa APIerna.

Om man behöver mer flexibilitet, så väljer man en plattform som mer liknar commercetools än Shopify, och eftersom dina krav på flexibilitet inte är precis samma som andra e-handlare så kan plattformen inte ha allting färdigt för dig.

Och här kommer startplattans värde in. Det är väldigt få e-handlare av rang som ser sig själva som 100% icke-unika och kan köra på en plattform som Shopify. Anpassningar behöver därför göras, och de kostar pengar. Ibland jättemycket pengar. En startplatta kan hjälpa dig att få ett kortare projekt, till lägre kostnad och till högre kvalitet. Kanon, eller hur? Absolut, men det gäller också att förstå vilka incitament din byrå har i att ta fram startplattan och hur du undviker de vanligaste falluckorna i implementationer.

Som byrå: Varför skapar man en startplatta?

Det finns 3 huvudsakliga skäl varför en byrå gör detta:

  1. Bli mer effektiva som byrå

  2. Öka kvaliteten

  3. Skapa lojalitet till byrån (a.k.a. inlåsning)

Låt oss titta på dessa anledningar i lite mer detalj och se hur du som e-handlare kan arbeta med detta och undvika vanliga falluckor.

1. Bli mer effektiva som byrå

Att ha en massa färdig kod som kan skapa fungerande lösningar för enklare standardproblem som alla kunder har, gör att byrån inte behöver lägga lika många timmar på projektet. I bästa fall betyder det att du som kund inte behöver betala för att man uppfinner hjulet ännu en gång när en startsida, produktsida eller footer ska skapas. Istället betalar du för att anpassa det som redan finns och för att bygga nya saker som inte redan finns. Förhoppningen från byrån är att det ska kosta mindre att producera så man kan sälja projektet billigare och därmed ha ett bättre erbjudande än sina konkurrenter. Eller att man kan sälja fastprisprojekt med högre marginal.

Det svåra för byrån är att verkligen förstå vad framtida kunder/e-handlare vill ha och behöver, och vad det innebär i form av anpassningar av startplattan. Måste features helt byggas om för de unika affärsbehov som finns, eller räcker det med att byta logotyp och lite färger? För att lösa detta problem försöker många byråer ta fram tydliga funktionslistor att jämföra skisser på önskad e-handelssajt med en demo-site där man praktiskt kan visa upp vad som finns färdigbyggt med dummy-innehåll. Många har också startplatte-förankrade wireframes med design (läs: Figma) att förändra och anteckna i. Att ha med sig en arkitekt eller UX-are som kan startplattans alla delar mycket väl brukar också underlätta.

Problemet är bara att att en generaliserad startplatta aldrig kommer att lösa en kunds alla problem tillräckligt bra. Det är lite som PowerPoints egna inbyggda mallar; de funkar ok för de flesta, men inte riktigt bra för någon. Den stora risken i en upphandling blir då att en byrå estimerar ett projekt utifrån antagandet att startplattans delar kan användas rakt av och i sin helhet. Och när kundunika önskemål dyker upp börjar byråns projektledare att svettas eftersom estimaten inte korrelerar med verklighetens krav. Att bedöma denna inneboende konflikt mellan byråns startplatta och kundens verkliga behov kräver både teknisk kompetens och erfarenhet av e-handelsprocesser. (BTW: Det är här vi på Commerce Mind kommer in).

Nackdelen med en stor startplatta är att man som kund kan känna sig kreativt inlåst av det som redan finns. Man önskar mer frihet när det gäller t.ex. design, UX och affärsregler. Dilemmat man ställs inför är om man vill ta det som finns "out-of-the-box" billigt, eller betala en massa för att modifiera eller skapa ny osäker kod. Det är ofta svårt som kund att förstå varför något kostar alls, "ni sa ju att allt finns i startplattan och vi ska bara ha lite nya färger"...

Det som kan vara svårt att förstå är anpassningar ändå alltid måste ske, oavsett hur trogen man är startplattan. Produktmodellen är ett sådant område som nästan alltid behöver anpassas och det driver konsulttimmar. Det finns i princip inga e-handlare som inte har unika behov av t.ex. produktattribut, bundles, produktnivåer etc. Produktmodellen skär genom hela systemet och produktkorten finns överallt, från startsida till kategorisidor till kampanjsidor till mini-cart till kassan... Plötsligt är det 20 typsidor som måste justeras. Till synes små förändringar kan få stora konsekvenser som driver kostnad och komplexitet.

Men om du kan hålla dig någorlunda inom startplattans ramar kan du få en fantastisk effektivitet i ditt projekt. Se till att du som kund får del utav den effektiviteten i ditt avtal med leverantören.

2. Öka kvaliteten

Genom att ha standardiserat kodbasen och sättet att lösa vanliga utmaningar, finns det en modell för utvecklarna att följa. Istället för att tio olika utvecklare löser ett problem på tio olika sätt så finns det nu ett (1) standardiserat sätt. Det medför att utvecklare enklare kan flytta mellan uppdrag (bra för byrån) men framförallt att buggar rensas bort tidigt och att grundarkitekturen i lösningen blir stabil och välbeprövad efter ett par projekt. Förutsättningen för denna kvalitet är förstås att byrån jobbar aktivt med att föra tillbaka erfarenhet och förbättra startplattan kontinuerligt...

Erfarenheten från startplattor som vi på Commerce Mind har jobbat med är att är att utvecklingsteamet i högre grad kan fokusera på nya funktioner när man utgår från beprövad kod. Det betyder förhoppningsvis att du får mer värde för dina konsultpengar, och leverantörens utvecklare har roligare på jobbet. Men vi kommer aldrig att komma ifrån att det kommer att uppstå buggar och problem i vardagen. En bra startplatta är ingen mirakelkur mot sådant trist vardagsgnissel.

Riktigt komplexa e-handelslösningar kan komma att kräva en riktigt komplex startplatta. Risken med en alltför avancerad startplatta är att det är byråns enda "superarkitekt" som byggt den och att den är så avancerad att ingen annan utvecklare vågar förändra den. Det skapar ett beroende till superarkitekten och hens tillgänglighet för att lösa basala problem med startplattan.

3. Skapa lojalitet a.k.a låsa in kunden

I alla relationer finns det en inlåsningseffekt. Så även i relationen mellan e-handlare och byrå. Ett byte av byrå kommer alltid att vara dyrt eftersom strukturkapital, kunskap om varandra, kunskap om lösningen går förlorad måste byggas upp på nytt.

En byråunik startplatta kan öka den inlåsningseffekten, men i de flesta fall är det trots det värt att betala priset. Vi på Commerce Mind har aldrig varit med om att det varit praktiskt omöjligt att byta byrå p.g.a. inlåsningseffekten i en startplatta.

Att "öka lojaliteten" med dig som kund (a.k.a. inlåsningseffekt) är alltid en faktor som byråer har med i utvecklandet av en startplatta. Det kanske inte är det främsta argumentet för de flesta byråer, men det är garanterat något som ligger där i bakhuvet.

Om du skulle vilja byta byrå är det normala scenariot att du bara får en kopia på all din kod, inklusive startplattan. I ditt avtal med byrån står det kanske att du har full nyttjanderätt och rätt att ändra i koden, men du får inte sälja koden till annan part. Det brukar vara fullt acceptabelt för de flesta kunder.

Eventuellt har du ett licensavtal på startplattan, med eller utan en månatlig eller årlig prenumerationskostnad. Det kan vara både bra och dåligt. Dåligt eftersom du då kanske inte kan kapa alla band med din gamla leverantör. Bra, eftersom din gamla leverantör verkar se startplattan som en produkt som kan fortsätta att levereras även om de inte säljer konsulttimmar till dig längre.

Ovanstående berör bara relationen och inlåsningen till din gamla byrå. En annan, ofta förbisedd, "inlåsningseffekt" kan vara den nya byråns motvillighet att acceptera att arbeta med kod och startplatta de inte själva byggt:

  • De ska ta över en kod och startplatta dem inte själva byggt, och allt man inte byggt själv är utvecklare ofta grundläggande skeptiska till. "Not invented here" är på riktigt.

  • Innehåller lösningen paketerade delar så måste de i värsta fall hjälpa till underhålla en konkurrents lösning. Det brukar inte gillas.

Få byråer kommer vilja ta över befintlig kod, istället kommer de göra allt för att den ska bytas ut mot deras startplatta. Det finns grader i helvetet här, men ju hårdare paketerad lösning du försöker ta med dig, desto mer sannolikt är det att du kommer behöva överge den och börja på något nytt. Helt enkelt för att ingen vill ta emot den.

Men är det bra eller dåligt med en startplatta då?

I sin enklaste form är det en kodbas baserat på tidigare projekt som man har städat upp mer eller mindre med föregående kunders specialhack borttagna (förhoppningsvis) och man får en egen kopia som man kodar på ifrån. Det mest nerlåsta är en specialbyggd hårt paketerad lösing med massa komponenter som alla kräver egen licensiering och kanske även licensavgift som man måste betala även om man tar med sig lösningen till en ny byrå.

Men det är tillslut inte en fråga om du ska ha en startplatta eller inte, för alla har en i någon form, frågan är om dem kan förklara värdet av den för dig? Eller om den begränsar det ni vill göra eller gör det enklare?

Vill du ha hjälp att försöka bedöma arkitektur, teknik och värde så hör gärna av dig till oss på Commerce Mind. Vi hjälper företag genom oberoende stöttning, alltid på kundens sida.

John Järpling

John är projektledaren bakom e-handelsframgångar som NA-KD.com, Lyko.com och Coop.no online daglivaruhandel. Förutom att leda några av Nordens mest uppmärksammade ehandelsprojekt har han drivit produktutvecklingen av två olika ramverk på Episerver/Optimizely Commerce och commercetools.

Med mer än 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, projektstyrning för e-handel, organisationsförändring och med en extraordinär känsla för att bygga effektiva team är John en tillgång för alla företag som vill något extra med sin e-handelsförsäljning.

Epost: epost

Commerce Mind

Commerce Mind är ett oberoende specialistföretag inom e-handel. Vi hjälper dig med allt från KPIer till teknik och arkitektur till processutveckling och upphandling.

Läs mer om vårt erbjudande här

Tveka inte på att kontakta oss ifall du vill röra dig snabbare.