Av Anders Ekdahl

Är composable commerce rätt för dig?

2023-08-23

Composable Commerce & Arkitektur

De senaste åren har intresset ökat enormt för composable/headless arkitektur för ehandels-lösningar. Composable erbjuder många fördelar men kommer också med en kostnad som det ofta inte talas om. I denna artikel vill jag ge en balanserad bild av för- och nackdelarna med de olika vägval som finns när det kommer till att forma sitt systemlandskap.

Vad är composable commerce?

Tidigare var det känt som headless och den termen används fortfarande relativt ofta, men det är ett ganska missvisande namn. Att försöka förklara ett adderat värde genom ett ord som tar bort något, dvs huvudet, är svårt. Det är inte uppenbart vad värdet är av att ta bort huvudet. Man måste ha ganska mycket kunskap och erfarenhet för att förstå varför det är intressant.

Composable å andra sidan ger en bättre bild av var värdet ligger; att kunna komponera ihop olika system och även individuell funktionalitet till att fungera ihop. Vilket är en ganska tydlig kontrast mot tidigare generations system där allting sitter ihop, och det är svårt att bryta ut delar av funktionalitet och använda andra system för det.

Att ha en composable commerce-arkitektur innebär att systemen i ditt systemlandskap är byggda för att kunna fungera tillsammans. Inte bara att de kan fungera tillsammans utan att det är en stor del av systemets value proposition. Ett composable commerce-system ska inte bara vara lätt att integrera med, de ska ha tänkt på sätt du kan vilja göra innan du har gjort det. Ett sådant system ska även vara öppet med sin data. Förändringar i systemet ska exponeras så att andra system kan lyssna på det och på så sätt bygga ett gemensamt flöde över flera system.

Men composable commerce är inte bara krav på systemen du väljer, det är också krav på hur du implementerar det. Poängen med composable är lättrörlighet och att kunna byta ut delar vid behov. Den som sätter ihop delarna måste veta hur det ska göras, annars sitter man snabbt med en maskerad monolit.

Värdet i composable commerce

Under de senaste tjugo åren har trenden varit att man som ehandlare byter plattform ungefär var femte år. Ibland t.o.m. var tredje år. Det plattformsbytet leder ofta till ett stort mångmiljoner-projekt, och eftersom man tidigare valde ett system där allting sitter ihop har man inget annat val än att byta allt, även de delar som faktiskt fungerade ganska bra. Man valde ett system som lät bra för fem år sedan men efterhand så slår man i taket och inser att man behöver byta igen. Man bjuder in till upphandling och lyssnar på olika plattformars och leverantörers säljpitch och väljer ut ett alternativ som återigen låter bra. Sen sätter man väckarklockan till fem år framåt när det är dags igen.

På sitt sätt är det bra med en återkommande vårstädning men det största problemet här är att man även tvingas riva upp de delar som man tycker fungerar bra. Och att istället för att bara få barnsjukdomar i de nya delarna så blir det barnsjukdomar i hela lösningen. Värdet i composable commerce ligger i att istället välja ut system med tydliga, composable egenskaper och själv eller tillsammans med en partner sätta ihop dem till en fungerande helhet. Gör man detta rätt så minskar man risken radikalt av att behöva göra ett stort mångmiljoner-projekt igen där allt ska bytas. Istället kan man byta och ändra på de ingående delarna efterhand. Det ökar både ens lättrörlighet och flexibilitet och gör det enklare att följa med ökade och förändrade krav från sina kunder.

Den dolda kostnaden med composable commerce

Att använda LEGO i en liknelse är uttjatat men här fungerar det väldigt bra. Composable commerce påminner om att köpa en påse LEGO-bitar utan att få en beskrivning av hur det ska sättas ihop. Det öppnar fantastiska möjligheter ifall man har tålamodet, kreativiteten och kunskapen om hur man sätter ihop bitarna på rätt sätt.

Här är det otroligt viktigt att välja en partner du kan lita på. Ordet partner är viktigt, snarare än leverantör. Eftersom poängen är att du ska leva med och förädla denna lösning under många år så ska du hitta någon du kan ha ett samarbete och partnerskap med under hela resan, inte bara någon som går in och gör ett initialt projekt åt dig.

Har du ambitioner om att göra det själv med egen utvecklings-kapacitet är det viktigt att ditt team har rätt erfarenhet eller att du hyr in den erfarenheten. Det är lockande att tänka att det är lätt att sätta ihop LEGO-bitar, de är ju formade för att kunna sättas ihop. Det borde väl vem som helst kunna göra? Det svåra ligger inte i att sätta ihop två av bitarna, det svåra ligger i att helheten blir rätt. Det är lätt att sätta siktet på operahuset i Sydney men istället hamna med kommunhuset i Svalöv.

Är composable commerce rätt för mig?

Steg ett är att förstå varför du behöver composable commerce. Ifall din anledning är att det verkar vara det nya svarta, och alla andra verkar vilja ha det, så är det inte läge för dig än. Du behöver först uppleva och förstå de problem som composable commerce löser innan det är dags. Om du inte lider av de problem som composable commerce löser så är risken att det blir en nettoförlust för dig eftersom composable commerce som sagt kommer med sina egna utmaningar.

Steg två är att verkligen identifiera vilka dina USP:ar är. Vad är det som gör dig till en bättre ehandlare än dina konkurrenter? Ju fler av dina USP:ar som behöver starkt tekniskt stöd desto större är sannolikheten att composable commerce är rätt för dig. Detta eftersom sannolikheten att du hittar ett enda system som kan lösa alla dina USP:ar är ganska liten. Du kommer behöva sätta ihop flera system.

Steg tre är att skaffa dig en djupare förståelse för vad composable commerce innebär för dig. Vilka möjligheter det kan öppna upp för just dig och din verksamhet, men även vilka risker det innebär och hur dessa kan och ska undvikas.

Vad gör jag ifall composable commerce inte är rätt för mig?

I vanlig ordning finns det inga silver bullets, det finns bara olika trade-offs. Med composable commerce är det en trade-off mellan att få en långsiktig och flexibel lösning mot att man själv måste initialt investera mer i lösningen. Både i form av pengar, men kanske framförallt i form av att lära sig vad det är man skaffar sig och hur sakerna sitter ihop.

Alternativet är att vända sig till en plattform som är mycket mer standardiserad och färdig. Trade-offen där är förstås att det krävs mycket mindre av dig som ehandlare för att komma igång, mot att din flexibilitet minskar. Ett misstag jag ser många ehandlare göra är att välja denna vägen utan att riktigt förstå den. Det känns ju så tryggt och bra att välja den, men sen blir man upprörd över att man slår i taket och i ren frustration upphandlar man en ny plattform med större flexibilitet men man gör det alldeles för tidigt. Det är ett naturligt steg att gå från en standardiserad plattform till en composable commerce-arkitektur, men det är lite för lockande att göra det för snabbt. Man tittar på vad andra, större ehandlare har gjort och tänker att det är lika bra att välja den väg de valt, men man gör det när man är hälften så stor som de var när de gjorde valet. Och de kanske gjorde valet av anledningar som inte är relevanta för dig.

Det är lätt att se det som en självklarhet att tekniken och systemen ska anpassas efter verksamheten och inte tvärtom. Men nyckeln till framgång är att göra både och. När du slår i taket för vad ditt system klarar av så anpassa istället tillfälligt verksamheten för att ta dig runt den begränsningen. Här krävs det kreativitet, för du vill samtidigt inte sätta plåster och tejp på alla saker som gör ont. Poängen är att hitta sätt att vända nackdelar till fördelar.

Det köper dig tid till att fatta rätt beslut när det kommer till dina system-val. Och kanske hittar du vägar som gör att du inte ens behöver byta system. Väldigt ofta fattas stora plattforms-beslut på väldigt lösa grunder, och man har inte tillräckligt analyserat om det verkligen behövs och var flaskhalsarna egentligen ligger. Eftersom man är så skadeskjuten av de utmaningar man har i vardagen litar man blint på att den nya plattformen kommer klara allt och lite till i ren TV-shops-eufori.

Akta dig för mellanmjölken

Standardiserade plattformar och composable commerce är i mångt och mycket varandras motpoler. När du ska välja system är det väldigt lockande att titta på mitten-alternativen. De som säger att de har de bästa av båda världar. Verkligheten är ofta att det istället blir det sämsta av båda världar med högre projekt- och utvecklings-kostnad än förväntat men ändå inte tillräckligt mycket flexibilitet.

Kunskap är makt

Ehandel är en mångmiljard-industri som bara växer, men det är förvånansvärt få personer som verkligen vet vad de pratar om. Det finns många som vill sälja saker till dig men sannolikheten är att de inte vet mer än vad du gör, de har bara lärt sig att säga rätt saker. Ställ mycket frågor för sannolikheten är att alla andra undrar samma sak men ingen vågar ställa frågan. Och acceptera inte svävande och bortförklarande svar. Du vet att du hittat rätt person när hen är tacksam för frågorna och svarar entusiastiskt för att få dela med sig av sin erfarenhet.

Anders Ekdahl

Anders är hjärnan bakom de tekniska e-handels-ramverken som tagit Nordic Nest, Lyko, NA-KD, Filippa K, Kicks, m.fl. från lovande digitala initiativ till ledande e-handelsaktörer.

I sin roll som CTO och chefsarkitekt för Sveriges främsta e-handelskonsult har han lett över 200 utvecklare till framgång. Med sin förmåga att kombinera teknik, strategi och affärsvärde har Anders en djup insikt om vad du som e-handlare behöver för att nå och överträffa dina mål.

Epost: epost

Commerce Mind

Commerce Mind är ett oberoende specialistföretag inom e-handel. Vi hjälper dig med allt från KPIer till teknik och arkitektur till processutveckling och upphandling.

Läs mer om vårt erbjudande här

Tveka inte på att kontakta oss ifall du vill röra dig snabbare.