Av Rickard Jönsson

Omni-kaoset, alla tror sig veta allt, men ingen vet något- verkligheten i dagens digitala handel.

2022-10-06

Arkitektur, Composable Commerce & Omnikanal

De vanligaste systemen som används idag för retail och e-handel är framtagna från tiden när saker var mer isolerat. Butiken med sitt POS brydde sig inte om e-handel, e-handel brydde sig inte om butiker och så vidare.

För alla, utom konsumenten så fungerade bra på många sätt. E-handels teamet kunde fokusera på egna online kampanjer, butiken å andra sidan hade stor flexibilitet med att hantera köp och returer (gjorda i butik). Monoliter i en isolerad värld.

De relativt få integrationer som erbjöds handlade om att periodvis synkronisera produkter, priser, kunder och liknande. Det var helt vedertaget att information inte gick snabbt att överföra, vi pratar i många fall om maximalt en gång per dygn.

Vem gör vad?

I takt med att de olika systemen som används blir mer kompetenta så ökar komplexiteten på att välja vart informationen och logiken ska placeras.

Vi kan ta exemplet att skapa kampanj för en omni aktör. Följande är argument eller synsätt som respektive systemägare kan komma med.

  • POS är bäst att skapa kampanj, utan fördröjning har butiken rätt priser och kampanjinfo. Med all data i pos kan personalen bemöta kunden med rätt information och flexiblitet vid hantering av returer, presentkort, rabatter etc.

  • E-com är bäst på att skapa kampanj, då kan vi styra content och publicering enkelt. E-com har ändå bäst kampanjmotor.

  • ERP är bäst att skapa kampanj, bra för uppföljning och alla system integrerar ändå mot ERP.

  • CDP - CRM är bäst på kampanjer, då kan vi skapa riktade kampanjer för olika kundgrupper. CDP vet allt om kunden med 360 vyn och blir mer kraftfullt genom att samla in mer data och styra hantering av all kommuniktion mot kunden.

Argumenten ovan om vart en kampanj skapas är typiska för hur det fungerar idag, det har numera blivit väldigt svårt att dra en gräns mellan systemen, man måste helt enkelt tänka om. Fokusera inte på gränserna utan lägg vikten på vilket system som är enklast att skapa kampanjen i och för andra system att integrera med.

Headless är inte givet att det löser dina problem, men det har i sin grund vissa egenskaper som kan motivera att placera tex kampanjen i just det systemet. De främsta egenskaperna som talar för det är enklare att både spara och hämta informationen med garanterat bra prestanda. Men även att headless är byggda att arbeta med händelser/events/webhooks. Magin med events är att övriga system kan agera när något faktiskt har hänt. Och att det är upp till varje lyssnande part att avgöra vad som är intressant.

Så vem ska äga vad?

Det finns två aspekter, personalen och arkitekturen.

Personalen

Hur enkelt det är att arbeta med systemet, prioritera de anställdas möjlighet till att uppfylla deras visioner och flexibilitet. Att erbjuda ett system som möjliggör och inte står i vägen för morgondagens digitala handel.

Med headless och composable commerce kommer också möjligheter som inte tidigare varit möjligt att styra om arbetssätt och processer. Nu är det möjligt att fokusera på ett system som faktiskt är framtaget för respektive område och inte som tidigare ett system som löser allt.

Med den nya snabbspringande och flexibla världen som börjar öppna upp sig i spåren av globaliseringen bör man släppa tanken att ”ett system ska lösa allt”. Fokusera istället på att respektive system ska möjliggöra kraven som olika roller och avdelningar behöver i sitt dagliga arbeta för att bli framgångsrika.

Om vi tar exempelvis Content, så ska det göras av personer som arbetar med detta. Därför är det viktigast att hitta ett system som uppfyller kraven ställda utifrån content personalens behov. Tex är kanske Contentful eller Sanity.io rätt system att arbeta i, nu behöver ingen hänsyn tas till att det också ska fungera för produktteamet, kampanjteamet eller lojalitetsteamet, de kommer får göra samma val och välja det som passar dem.

Arkitekturen

Genom att använda olika system så kommer du också ge bort en stor del av DIN data till ett annat företag. Viktigt är att se över kontrollen vem som äger det. Det kan handla om hur och vart driften är placerad, hur enkelt det är att komma åt och modifiera informationen som är sparad.

Det är trots allt din information som du äger, det är du som ska ha makten att definiera vad som sparas och på vilket sätt. Tiden då en IT-leverantör definierade vad en kund/order/produkt är förbi. Nu är det dina unika krav som också är nyckeln till framgång. Commercetools är exempel på system som erbjuder dig som användare, möjligheten att styra över vad exempelvis en kund är.

Företag kommer mätas alltmer av möjligheten till att anpassa sig efter förändringar. När nya lagkrav kommer, en ny pandemi på väg. Vinnaren är den som ser det som möjlighet och kan dra det till sin fördel. Med Covid lärde vi oss att företag som hade bäst infrastruktur och mjukvara kunde stå emot både förändringen och växla upp.

Ett sista tips är att verifiera i nya system att att det finns möjlighet att lyssna på events. En stor del av smidigare integrationer och snabbare flöden handlar om att få reda på exakta händelse och precis när det händer. Genom att reagera på händelser kan du få mer precision och samtidigt robusthet genom dem kösystem som används för att hantera den här typen av arkitektur, det skyddar tex mot trafikpeakar.

Vad betyder det här för oss?

Analysera era krav och hur er arkitektur möter kraven för att snabbt identifiera vilka punkter ni behöver förändra för att framtidssäkra er affär. Titta på flera års sikt och dra upp en plan för hur ni ska migrera system och arkitektur till att vara anpassad för den omni-värld som ni möter idag. Givetvis så finns vi här på Commerce Mind för att hjälpa er om ni vill, vi har många års erfarenhet av att bygga och riva modern e-handels arkitektur.

Rickard Jönsson

Rickard har levererat över 30 e-handelsprojekt som senior system- och lösningsarkitekt med fokus på att driva kundernas försäljning. Han har erfarenhet och insikt i alla de vanliga problem som en kund ställs inför, oavsett om det gäller teknisk arkitektur, integrationer, projektorganisation, betalningslösningar, förvaltningsstrategi m.m. Med Rickard ombord, kan ett företag undvika de klassiska falluckorna som man annars ofta går i.

Rickard har 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling för bättre affärer och har många gånger varit nyckeln för att säkerställa projektens framgång. Han är hett eftertraktad som e-handelsarkitekt och coach till projekt-team.

Epost: epost

Commerce Mind

Commerce Mind är ett oberoende specialistföretag inom e-handel. Vi hjälper dig med allt från KPIer till teknik och arkitektur till processutveckling och upphandling.

Läs mer om vårt erbjudande här

Tveka inte på att kontakta oss ifall du vill röra dig snabbare.